GIÁO DỤC

GIÁO DỤC (4 Dự án)

Quy hoạch khu Y tế và giáo dục tập trung huyện Đan Phượng, Hà...

Dự án: Khu liên hiệp Văn hóa-Thể thao-Giáo dục-Y tế Nam cầu Lộ Cương, pthành phố Hải Dương

  Công việc của KTS Mai Tuấn Thanh: Chủ trì lập qui hoạch

Quy mô dự án:

 • 500 ha

Nhóm thiết kế:

 

Tình trạng:

 • Đang phê duyệt

Thời gian thực hiện: 2011

Khu liên hiệp Văn hóa-Thể thao-Giáo dục-Y tế Nam cầu Lộ...

Dự án: Khu liên hiệp Văn hóa-Thể thao-Giáo dục-Y tế Nam cầu Lộ Cương, pthành phố Hải Dương

  Công việc của KTS Mai Tuấn Thanh: Chủ trì lập qui hoạch

Quy mô dự án:

 • 500 ha

Nhóm thiết kế:

 

Tình trạng:

 • Đang phê duyệt

Thời gian thực hiện: 2011

Trường chuyên Hanoi-Amsterdam , đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội

Dự án: Trường chuyên Hanoi-Amsterdam , đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội

    Công việc: Thẩm tra (Vũ Xuân Thương, Hồ Hữu Thắng)

Quy mô dự án:

 • Thư viện 3 tầng
 • Ký túc xá 4 tầng

Nhóm thiết kế:

 • Kiến trúc: CDC
 • Kết cấu: CDC
 • Cơ điện: CDC

Tình trạng:

 • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2010

Trường Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Dự án: Trường Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

   Công việc của SF-BTS: Thẩm tra

Quy mô dự án:

 • Tổng diện tích sàn: 10,000 m2
 • 3 tầng

Nhóm thiết kế:

 • Viện thiết kế trường học

Tình trạng:

 • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2013