Trường Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trường Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Dự án: Trường Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

   Công việc của SF-BTS: Thẩm tra

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 10,000 m2
  • 3 tầng

Nhóm thiết kế:

  • Viện thiết kế trường học

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2013

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam