Cơ điện

Cơ điện

Hiển thị
Cơ điện

Mỗi dự án đều có đặc thù riêng về hệ thống kỹ thuật. Theo đó tính kinh tế của giải pháp sẽ được đề xuất dựa trên việc xem xét các thông số ảnh hưởng tới thiết kế, vận hành và bảo trì. SF-BTS hướng tới các giải pháp xanh – thân thiện môi trường -thông qua việc nghiên cứu các vấn đề về tiết kiệm năng lượng trong khi vẫn duy trì và hoàn thiện chất lượng vận hành của hệ thống.
  • Hệ thống cơ điện; (Mechanical and Electrical Engineering)
  • Hệ thống vận chuyển: thang máy, thang cuốn (Vertical Transportation, Escalators and Side-walks)
  • PCCC; (Fire Protection Systems)
  • Báo cháy; (Fire Alarm and Voice Communication)
  • Thông tin liên lạc;(Communication Systems Including IT and Telephone Systems)
  • Hệ thông quản lý thông minh; (BMS)