Quy hoạch / Kiến trúc

Quy hoạch / Kiến trúc

Hiển thị
Quy hoạch / Kiến trúc

SF-BTS hiểu rằng, thành công của một dự án được xác định ngay từ khi lập và phát triển quy hoạch tổng thể. Một đồ án quy hoạch tốt sẽ giúp giảm chi phí quản lý, chi phí giao thông công cộng và cá nhân, cũng như tạo ra các giá trị sử dụng (kinh doanh và ở) sau này. Các yếu tố này được tạo ra bởi sự hợp lý về mặt kỹ thuật của cơ sở hạ tầng, tính thẩm mỹ của cảnh quan và đề cao nét đặc trưng riêng mang tính địa lý và địa phương của từng dự án. Đề đảm bảo tính hài hòa và thành công của tổng thể dự án, kiến trúc công trình là điều đương nhiên quan trọng, xét trong bối cảnh chung và bản thân từng đối tượng riêng lẻ. Các yếu tố làm nên một kiến trúc công trình thành cônglà tổng hòa của yêu cầu chủ đầu tư, giới hạn tài chính, đặc trưng vùng miền, các giá trị về thẩm mỹ và giá trị văn hóa… Tuy vậy kiến trúc không phải chỉ đơn thuần là việc giải quyết một số nhiệm vụ đặt ra, mà hơn thế đó là một cơ hội để khám phá mới mẻ,được tạo ra thông qua tính liên kết của công trình với quy hoạch và thiên nhiên xung quanh, sử dụng vật liệu và giải pháp thiết kế… trong khi vẫn tôn trọng nét văn hóa, tính truyền thống và đặc trưng của địa phương.
  • Quy hoạch mặt bằng tổng thể (Master Planning)
  • Thiết kế khu đô thị (Urban Design)
  • Kiến trúc công trình (Architectural Design)
  • Cảnh quan (Landscape Architecture)
  • Nội thất (Interior Design)
  • Quản lý thông tin dựán - BIM (một loại hình quản lý dự án theo quy trình khép kín từ quản lý thiết kế giữa các bộ môn KT, KC, ME…cho tới giai đoạn triển khai thi công và quản lý dự án.