Địa kĩ thuật / Nền móng

Địa kĩ thuật / Nền móng

Hiển thị
Địa kĩ thuật / Nền móng

SF-BTS mở rộng dịch vụ khảo sát, thiết kế, phân tích, và đánh giá tính kinh tế các giải pháp đối với các vấn đề liên quan tới mặt bằng, địa kỹ thuật, nền móng, tường chắn đất, mái dốc và đắp nền… với sự hỗ trợ của các phần mềm phân tích địa kỹ thuật và nền móng tiên tiến.
  • Khảo sát địa chất: Khoan mẫu, SPT, CPT, mực nước ngầm, áp lực nước lỗ rỗng; (Soil Investigation)
  • Gia cố nền đất yếu:cọc xi măng đất, cọc cát, phụt vữa nền, sử dụng vải địa kỹ thuật; (Soil Improvement)
  • Móng công trình: móng nông, móng sâu, bản sàn trên nền đất, gia cố móng cũ; (Foundation)
  • Hố đào sâu và tường chắn đất: cừ thép, tường barrete có hoặc không neo đất; (Deep Excavation and Retaining Walls);
  • Mái dốc: Kè đá, rọ đá xếp lớp, phun bêtông khô…; (Slopes)