Con người

Con người

   
   

I.

Chủ sở hữu

 

1

Nguyễn Hồng Hà

Chủ tịch HĐQT

 

2

Lê Trường Giang

Thành viên

 

3

Hồ Hữu Thắng

Thành viên

 

4

Vũ Xuân Thương

Thành viên

 

5

Mai Tuấn Thanh

Thành viên

 

 

 

 

II

Ban giám đốc

 

1

Vũ Xuân Thương

Giám đốc

Thạc sỹ tại Úc/Kết cấu Xây dựng/ 17 năm/ Đào tạo ngắn hạn: Đài Loan

2

Hồ Hữu Thắng

 

P.Giám đốc

Thạc sỹ/Kết cấu Xây dựng/ 21 năm/ Việt nam (Đã làm việc cho Công ty TODA-Nhật bản hơn 5 năm)

3

Mai Tuấn Thanh

P.Giám đốc

Thạc sỹ/Kiến trúc/18 năm/ Đào tạo ngắn hạn: Trung Quốc

4

Nguyễn Hồng Hà

P.Giám đốc

Tiến sỹ tại Trung Quốc /Kết cấu /15 năm/ Đào tạo ngắn hạn: Đài Loan, Nhật Bản

III

BỘ MÔN

 

KIẾN TRÚC

1

Mai Tuấn Thanh

Kiến trúc sư chính

Thạc sỹ /Kiến trúc/ 18 năm/Vietnam

2

Lê Bật Vinh

Kiến trúc sư chính

Đại học/Kiếm trúc/>30 năm/Rumani

3

Nguyễn Trung Quân

Kiến trúc sư chính

Đại học/Kiến trúc /7 năm/Vietnam

4

Nguyễn Ngọc Tân

Kiến trúc sư chính

Đại học/Kiến trúc /5 năm/Vietnam

 

KẾT CẤU

1

Hồ Hữu Thắng

 

Chủ nhiệm dự án / Kỹ sư chính

Thạc sỹ/Kết cấu Xây dựng/21 năm/Vietnam (Đã làm việc cho Công ty TODA-Nhật bản hơn 5 năm)

2

Vũ Xuân Thương

Chủ nhiệm dự án / Kỹ sư chính

Thạc sỹ/Kết cấu Xây dựng/17 năm/ ÚC

3

Nguyễn Hồng Hà

Chủ nhiệm dự án / Kỹ sư chính

Tiến sỹ/Kết cấu Xây dựng/15 năm/Trung Quốc

4

Nguyễn Văn Hùng

Kỹ sư

Đại học/Kết cấu Xây dựng/ 5năm/Vietnam

5

Trịnh Văn Đức

Kỹ sư

Đại học/Kết cấu Xây dựng/ 5năm/Vietnam

6

Đào Thái Hưng

Kỹ sư

Đại học/Kết cấu Xây dựng/ 5năm/Vietnam

7

Tăng Đình Quang

Kỹ sư

Đại học/Kết cấu Xây dựng/ 5năm/Vietnam

 

CƠ ĐIỆN

 

1

Lê Quang Thanh

Chủ nhiệm dự án / Kỹ sư chính

Đại học/ Hệ thống cấp/thoát nước/8 năm/Vietnam

2

Nguyễn Văn Trung

Chủ nhiệm dự án / Kỹ sư chính

Đại học/Điện dân dụng – công nghiệp/8 năm/Vietnam

3

Đỗ Hải Bằng

Chủ nhiệm dự án / Kỹ sư chính

Đại học/Hệ thống Thông gió, cấp nhiệt, điều hòa/15 năm/Vietnam

4

Nguyễn Thị Kim Huệ

Chủ nhiệm dự án/ Kỹ sư chính

Đại học/ Hệ thống thông tin liên lạc/ Vietnam

5

Đào Văn Trung

Chủ nhiệm dự án/ Kỹ sư chính

Đại học/ Điều hòa không khí/ Vietnam

6

Nguyễn Tiến Đông

Chủ nhiệm dự án/ Kỹ sư chính

Đại học/ Hệ thống phòng cháy chữa cháy/ Vietnam

 

KINH TẾ - DỰ TOÁN

1

Vũ Văn Quang

Định giá, dự toán

Cao đẳng / Kinh tế XD/ 6 năm/ Vietnam

2

Nguyễn Thị Thu

-

Đại học -Kế toán /5 năm / Vietnam

3

Phạm Hà Dương

-

Kế toán /4 yeas /Vietnam

Công ty
KHÁCH HÀNG