QUY HOẠCH - HẠ TẦNG

QUY HOẠCH - HẠ TẦNG (1 Dự án)

HOT

MH tower, 172-174 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội

Dự án: MH tower, 172-174 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 11,000 m2
  • 13 tầng, 3 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: ARCHIVINA (Vietnam)
  • Kết cấu: SF-BTS
  • Cơ điện: VIET TIEN ENGINEERING

Tình trạng:

  • Thiết kế thi công – Construction design

Thời gian thực hiện: 2016-2017