Trường chuyên Hanoi-Amsterdam , đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội

Trường chuyên Hanoi-Amsterdam , đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội

Dự án: Trường chuyên Hanoi-Amsterdam , đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội

    Công việc: Thẩm tra (Vũ Xuân Thương, Hồ Hữu Thắng)

Quy mô dự án:

  • Thư viện 3 tầng
  • Ký túc xá 4 tầng

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: CDC
  • Kết cấu: CDC
  • Cơ điện: CDC

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2010

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam. Hệ kết cấu: Khung BTCT với lõi, sàn BTCT toàn
khối; Móng cọc ép