Quy hoạch khu Y tế và giáo dục tập trung huyện Đan Phượng, Hà Tây (cũ); Quy mô: khu Y tế: 104,5 ha; khu giáo dục: 156 ha. Kiến trúc sư

Quy hoạch khu Y tế và giáo dục tập trung huyện Đan Phượng, Hà Tây (cũ); Quy mô: khu Y tế: 104,5 ha; khu giáo dục: 156 ha. Kiến trúc sư

Dự án: Khu liên hiệp Văn hóa-Thể thao-Giáo dục-Y tế Nam cầu Lộ Cương, pthành phố Hải Dương

  Công việc của KTS Mai Tuấn Thanh: Chủ trì lập qui hoạch

Quy mô dự án:

  • 500 ha

Nhóm thiết kế:

 

Tình trạng:

  • Đang phê duyệt

Thời gian thực hiện: 2011