U-Hue Hotel (4 sao), Thành phố Huế, Việt Nam

U-Hue Hotel (4 sao), Thành phố Huế, Việt Nam

Dự án: U-Hue Hotel (4 sao), Thành phố Huế, Việt Nam

   Công việc của SF-BTS: Thẩm tra

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 34,000 m2
  • 16 tầng, 1 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: Franken-Nguyen
  • Kết cấu: Arup
  • Cơ điện: Space engineering

Tình trạng:

  • Thi công cọc đại trà

Thời gian thực hiện: 2011

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Anh