Trung đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành giáo dục, Yên Hòa,Cầu Giấy, Hà Nội

Trung đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành giáo dục, Yên Hòa,Cầu Giấy, Hà Nội

Dự án: Trung đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành giáo dục, Yên Hòa,Cầu Giấy, Hà Nội

   Công việc của SF-BTS: Thẩm tra

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 10,000 m2
  • 12 tầng, 1 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc:
  • Kết cấu: 
  • Cơ điện: 

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam