True Friend Park Towers, thành phố Đà Nẵng

True Friend Park Towers, thành phố Đà Nẵng

Dự án: True Friend Park Towers, thành phố Đà Nẵng

    Công việc: Thẩm tra (Nguyễn Hồng Hà)

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 40,000 m2
  • 2 tháp 38 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: 
  • Kết cấu: 
  • Cơ điện: 

Tình trạng:

  • Đang thi công phần thân

Thời gian thực hiện: 2011

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Mỹ