Tòa nhà văn phòng Lâm Viên, phố Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tòa nhà văn phòng Lâm Viên, phố Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Dự án: Tòa nhà văn phòng Lâm Viên, phố Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội

   Công việc của SF-BTS: Thiết kế (Nguyễn Hồng Hà, Lê Trường Giang)

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 20,000 m2
  • 18 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: 
  • Kết cấu: 
  • Cơ điện: 

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện:2011

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam