Tòa nhà văn phòng BIDV, Trần Quang Khải, Hà Nội

Tòa nhà văn phòng BIDV, Trần Quang Khải, Hà Nội

Dự án: Tòa nhà văn phòng BIDV, Trần Quang Khải, Hà Nội

    Công việc: Thẩm tra (Hồ Hữu Thắng, Nguyễn Hồng Hà, Lê Trường Giang)

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 30,000 m2
  • 25 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: 
  • Kết cấu: 
  • Cơ điện: 

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2010

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Mỹ