Tòa nhà CT1A, CT1B, CT1C- Khu đô thị Xa La, Hà đông, thành phố Hà Nội

Tòa nhà CT1A, CT1B, CT1C- Khu đô thị Xa La, Hà đông, thành phố Hà Nội

Dự án: Tòa nhà CT1A, CT1B, CT1C- Khu đô thị Xa La, Hà đông, thành phố Hà Nội

  Công việc của KTS Mai Tuấn Thanh: Chủ trì lập kiến trúc

Quy mô dự án:

  • 03 tòa nhà hỗn hợp, chiều cao từ 21 đến 24 tầng và 03 tầng hầm; tổng diện tích sàn   72.000 m2
  • 05 tòa nhà hỗn hợp, chiều cao từ 17 đến 30 tầng và 03 tầng hầm; tổng diện tích sàn 120.000 m2

Nhóm thiết kế:

 

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 12/2011

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam