Tổ hơp Nhà ở và Công viên thể thao, phường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh

Tổ hơp Nhà ở và Công viên thể thao, phường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh

Dự án: Tổ hơp Nhà ở và Công viên thể thao, phường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh

   Công việc của SF-BTS: Phân tích kết cấu (Nguyễn Hồng Hà, Lê Trường Giang, Vũ Xuân Thương)

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 220,000 m2
  • 4 tháp 27 tầng, 2-3 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc:  POSCO AC
  • Kết cấu:  IBST và thành viên SF-BTS
  • Cơ điện:  IBST

Tình trạng:

  • Dừng do dự án đã chuyển đổi

Thời gian thực hiện:2010

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam; Hệ kết cấu: Khung-lõi BTCT, sàn-dầm bẹt; Móng cọc khoan nhồi