Tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Ánh Dương – Soleil Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Ánh Dương – Soleil Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Dự án: Tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Ánh Dương – Soleil Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

   Công việc của SF-BTS: Thẩm tra thiết kế thi công

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 90,000 m2
  • 48 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: Aedas Pte LTd
  • Kết cấu: Công ty TNHH Trường Đại học Xây dựng (CCU)
  • Cơ điện: Công ty Liên doanh BON Việt Nam

Tình trạng:

  • Thiết kế thi công – Construction design

Thời gian thực hiện: 2016-2017

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Anh (BS)