Tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Dự án: Tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

   Công việc của SF-BTS: Thiết kế bản vẽ thi công phần kết cấu

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 33,600 m2
  • 21 tầng, 3 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: Hà Hải
  • Kết cấu: SF-BTS
  • Cơ điện: Hà Hải

Tình trạng:

  • Thiết kế thi công – Construction design

Thời gian thực hiện: 2016

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam.