The Splendora, Bắc An Khánh, Hà Nội

The Splendora, Bắc An Khánh, Hà Nội

Dự án: The Splendora, Bắc An Khánh, Hà Nội

Công việc: Thẩm tra (Nguyễn Hồng Hà)

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 140,000 m2
  • 8 tháp 25-25 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: 
  • Kết cấu: 
  • Cơ điện: 

Tình trạng:

  • Đang thi công phần thân

Thời gian thực hiện: 2011