Thanglong Mansion, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, thành phố Hà Nội

Thanglong Mansion, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, thành phố Hà Nội

Dự án: Thanglong Mansion, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, thành phố Hà Nội

  Công việc của KTS Mai Tuấn Thanh: Chủ trì kiến trúc

Quy mô dự án:

  • 05 tòa nhà hỗn hợp, chiều cao từ 17 đến 30 tầng và 03 tầng hầm
  • Diện tích sàn 120.354 m2

Nhóm thiết kế:

 

Tình trạng:

  • Đang thi công đến tầng 6

Thời gian thực hiện: 12/2011

 Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam