Thai Nguyen Hotel (4 sao), đường Nhà Trang, tp Thái Nguyên

Thai Nguyen Hotel (4 sao), đường Nhà Trang, tp Thái Nguyên

Dự án: Thai Nguyen Hotel (4 sao), đường Nhà Trang, tp Thái Nguyên

   Công việc của SF-BTS: Thiết kế cơ sở

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 34,000 m2
  • 22 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: SF-BTS
  • Kết cấu: SF-BTS
  • Cơ điện: SF-BTS

Tình trạng:

  • Phê duyệt xong PA kiến trúc qui hoạch 1/200
  • Đang thực hiện thiết kế cơ sở

Thời gian thực hiện: 12/2011

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam