SJC Tower, đường Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

SJC Tower, đường Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án: SJC Tower, đường Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

   Công việc của SF-BTS và WEI (Japan): Nghiên cứu đề xuất thí nghiệm hầm gió (đánh giá tải trọng gió lên công trình, tường kính và môi trường gió)

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: > 50,000 m2
  • 47 tầng, 4 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: NQH
  • Kết cấu: 
  • Cơ điện: 

Tình trạng:

  • Dừng do thay đổi CĐT

Thời gian thực hiện: 2016-2017

: Phương án đề xuất cho thí nghiệm gió với sử dụng hầm gió (Wind tunnel) được thực hiện bởi SF-BTS và đối tác Wind Engineering Institute Ltd., Japan- một trong những công ty tư vấn gió hàng đầu thế giới (thí nghiệm cho tháp Yokohama Landmark và Shanghai World Trade Center). Đối với thiết kế đề xuất của tháp SJC lập bởi NQH, công trình với mặt bằng dạng “Kim cương” mà các tiêu chuẩn hiện hành tại Việt Nam cũng như Quốc tế không thể sử dụng để xác định: tải trọng gió cho thiết kế kết cấu chính và cấu kiện bao che (tường kính) một cách thông thường. Ngoài ra các đánh giá về tác động của gió với môi trường xung quanh như sự thoải mái cho khách bộ hành cũng kiến nghị được thực hiện