Si lô clinker và xi măng, Mở rộng nhà máy xi măng Nghi Sơn, Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Si lô clinker và xi măng, Mở rộng nhà máy xi măng Nghi Sơn, Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Dự án: Si lô clinker và xi măng, Mở rộng nhà máy xi măng Nghi Sơn,  Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

   Công việc: Thiết kế thi công (Nguyễn Hồng Hà)

Quy mô dự án:

  • Si lô clinker và xi măng

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: 
  • Kết cấu: IBST & thành viên của SF-BTS
  • Cơ điện: 

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2009

kết cấu ƯLTkéo sau  được sử dụng cho tường silo. Thiết kế thực hiện theo tiêu chuẩn Anh và Việt Nam.