Rose Garden Tower, Số 5 Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Nội, Việt Nam

Rose Garden Tower, Số 5 Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Nội, Việt Nam

Dự án: Rose Garden Tower, Số 5 Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Nội, Việt Nam

   Công việc: Thiết kế thi công (Hồ Hữu Thắng)

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 26,000 m2
  • 13 tầng, 3 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: CDC
  • Kết cấu: CDC
  • Cơ điện: CDC

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2006

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam; Hệ kết cấu: Khung-vách BTCT; Móng cọc khoan nhồi