Relocation Project – Tran Phu Building, lô C10/DD1, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Relocation Project – Tran Phu Building, lô C10/DD1, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dự án: Relocation Project – Tran Phu Building, lô C10/DD1, quận Hoàng Mai, Hà Nội

   Công việc của SF-BTS: Thẩm tra

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 70,000 m2
  • 4 tháp cao 12 tới 15 tầng, 1 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: 
  • Kết cấu: 
  • Cơ điện: 

Tình trạng:

  • Xong thiết kế

Thời gian thực hiện:

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam