Petroland Tower, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Petroland Tower, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án: Petroland Tower, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

   Công việc của SF-BTS: Phân tích và đánh giá thiết kế tường kính

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn:
  • 30 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: NQH
  • Kết cấu: 
  • Cơ điện: 

Tình trạng:

  • Đang hoàn thiện

Thời gian thực hiện: 2016-2017

Ghi chú: Mục đích của công việc là phân tích và tư vấn cho Nhà thầu thiết kế tường kính. Các kiểm tra trong tình trạng Gío mạnh và Động đất được thực hiện. Tổng diện tích tường kính: khoảng 18.000 m2