Office-Residential Mo Lao, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Office-Residential Mo Lao, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Dự án: Office-Residential Mo Lao, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

   Công việc của SF-BTS: Thẩm tra

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 15,000 sq. m
  • 27 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: 
  • Kết cấu: 
  • Cơ điện: 

Tình trạng:

  • Xong thiết kế

Thời gian thực hiện: 10/2011

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam