Nội thất Trung tâm giải trí City Golf 88 Láng Hạ- trong tòa nhà SkyCity 88 Láng Hạ, thành phố Hà Nội

Nội thất Trung tâm giải trí City Golf 88 Láng Hạ- trong tòa nhà SkyCity 88 Láng Hạ, thành phố Hà Nội

Dự án: Nội thất Trung tâm giải trí City Golf 88 Láng Hạ- trong tòa nhà SkyCity 88 Láng Hạ, thành phố Hà Nội

  Công việc của KTS Mai Tuấn Thanh: Chủ trì kiến trúc

Quy mô dự án:

 

Nhóm thiết kế:

 

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2011