Nội thất sảnh chính Khách sạn Hà Hải- Khu trung tâm dịch vụ TDTT- Khu Đô thị sinh thái Hà Hải, thành phố Hải Dương

Nội thất sảnh chính Khách sạn Hà Hải- Khu trung tâm dịch vụ TDTT- Khu Đô thị sinh thái Hà Hải, thành phố Hải Dương

Dự án: Nội thất sảnh chính Khách sạn Hà Hải- Khu trung tâm dịch vụ TDTT- Khu Đô thị sinh thái Hà Hải, thành phố Hải Dương

  Công việc của KTS Mai Tuấn Thanh: Chủ trì kiến trúc

Quy mô dự án:

 

Nhóm thiết kế:

 

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2011

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam