Nhà ở cho học sinh sinh viên Mỹ Đình 2, Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội

Nhà ở cho học sinh sinh viên Mỹ Đình 2, Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội

Dự án: Nhà ở cho học sinh sinh viên Mỹ đinh 2, Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội

    Công việc: Thẩm tra (Lê Trường Giang)

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 95,000 m2
  • 5 tháp 22 tầng, 1 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: 
  • Kết cấu: 
  • Cơ điện: 

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2011

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và Châu Âu