Nhà máy xi măng Hatifa II, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Nhà máy xi măng Hatifa II, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Dự án: Nhà máy xi măng Hatifa II, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

   Công việc của SF-BTS: Thiết kế thi công Coal Mill và hạng mục khác

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 2,000 m2
  • 4 tầng, tải trọng thiết bị nặng

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: Polysius AG
  • Kết cấu: SF-BTS và IBST
  • Cơ điện: Polisisus AG.

Tình trạng:

  • Hoàn thành

Thời gian thực hiện: Đang chạy thử, 10/2012

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam. Đây là một công trình phức tạp về mặt bố trí công nghệ và tải trọng nặng. Dao động của móng máy là một vấn đề kỹ thuật được quan tâm.