Nhà hàng Đa năng-Khu Đô thị sinh thái Hà Hải, thành phố Hải Dương

Nhà hàng Đa năng-Khu Đô thị sinh thái Hà Hải, thành phố Hải Dương

Dự án: Nhà hàng Đa năng-Khu Đô thị sinh thái Hà Hải, thành phố Hải Dương

  Công việc của KTS Mai Tuấn Thanh: Chủ trì kiến trúc

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 4500 m2

Nhóm thiết kế:

 

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2012

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam