New Skyline Twin Towers, Lô CC2, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

New Skyline Twin Towers, Lô CC2, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Dự án: New Skyline Twin Towers, Lô CC2, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

   Công việc: Thẩm tra (Nguyễn Hồng Hà)

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 89,000 m2
  • 40 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: 
  • Kết cấu: Tham & Wong (Singapore)
  • Cơ điện: Tham & Wong (Singapore)

Tình trạng:

  • Thiết kế thi công – Construction design

Thời gian thực hiện: 2013

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Anh. Hệ kết cấu: Khung-vách BTCT, sàn – dầm bẹt, móng cọc khoan nhồi