MHIVA Factory, phase II, Lô N8, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

MHIVA Factory, phase II, Lô N8, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Dự án: MHIVA Factory, phase II, Lô N8, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

   Công việc của SF-BTS: Thiết kế bản vẽ thi công

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 50,000 m2
  • 1 tầng khu xưởng, 2 tầng VP

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: SF-BTS
  • Kết cấu: SF-BTS
  • Cơ điện: Mitsui Sumitomo

Tình trạng:

  • Hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2013

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam