Megastar Dominium Vinh Hung, Vinh Hung, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam

Megastar Dominium Vinh Hung, Vinh Hung, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam

Dự án: Megastar Dominium Vinh Hung, Vinh Hung, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam

   Công việc của SF-BTS: Thẩm tra

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 25,000 m2
  • 22 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: ARCHIVINA (Vietnam)
  • Kết cấu: SF-BTS
  • Cơ điện: VIET TIEN ENGINEERING

Tình trạng:

  • Thi công tầng ngầm

Thời gian thực hiện: 2011

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu