Luxury Apartment An Vien- Dragon Pie, An Viên, Thành phố Nha Trang, Việt Nam

Luxury Apartment An Vien- Dragon Pie, An Viên, Thành phố Nha Trang, Việt Nam

Dự án: Luxury Apartment An Vien- Dragon Pie, An Viên, Thành phố Nha Trang, Việt Nam

   Công việc của SF-BTS: Thẩm tra

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 40,000 m2
  • 22 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: Franken-Nguyen
  • Kết cấu: Arup
  • Cơ điện: Space engineering

Tình trạng:

  • Thi công cọc

Thời gian thực hiện: 2011

: Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Anh