Khu nhà ở kết hợp văn phòng, số 89, ngoc 1141, đường Giải Phóng, Hà Nội

Khu nhà ở kết hợp văn phòng, số 89, ngoc 1141, đường Giải Phóng, Hà Nội

Dự án: Khu nhà ở kết hợp văn phòng, số 89, ngoc 1141, đường Giải Phóng, Hà Nội

   Công việc của SF-BTS: Thiết kế phương án điều chỉnh và thiết kế bản vẽ thi công

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 35,000 m2
  • 27 tầng và 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: SF-BTS
  • Kết cấu: SF-BTS
  • Cơ điện: SF-BTS

Tình trạng:

  • Thiết kế thi công – Construction design

Thời gian thực hiện: 

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Mỹ (sàn UST)