Khu nhà ở cán bộ quân chủng PKKQ, 40, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Khu nhà ở cán bộ quân chủng PKKQ, 40, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Dự án: Khu nhà ở cán bộ quân chủng PKKQ, 40, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 34.360 m2
  • 25 tầng, 3 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: SF-BTS
  • Kết cấu: SF-BTS
  • Cơ điện: SF-BTS

Tình trạng:

  • Thiết kế cơ sở

Thời gian thực hiện: 2017

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam.