Khu Đô thị sinh thái Hà Hải, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương

Khu Đô thị sinh thái Hà Hải, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương

Dự án: Office-Residential Mo Lao, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

  Công việc của KTS Mai Tuấn Thanh: Chủ trì lập qui hoạch

Quy mô dự án:

  • 40 ha

Nhóm thiết kế:

 

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2007

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam