INTRACOM 2, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

INTRACOM 2, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Dự án: INTRACOM 2, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

   Công việc của SF-BTS: Thẩm tra

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 30,000 m2
  • 25-28 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: 
  • Kết cấu: 
  • Cơ điện: 

Tình trạng:

  • Đang thi công tầng ngầm

Thời gian thực hiện: 12/2012

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam