Gold Hotel, 43 Ngô Quyền, Hà Nội

Gold Hotel, 43 Ngô Quyền, Hà Nội

Dự án: Gold Hotel, 43 Ngô Quyền, Hà Nội

   Công việc của SF-BTS: Thiết kế bản vẽ thi công

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 5,000 m2
  • 13 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: 
  • Kết cấu: SF-BTS
  • Cơ điện: 

Tình trạng:

  • Hoàn thành

Thời gian thực hiện: 01/2012

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Mỹ (sàn UST). Hệ kết cấu: Khung BTCT, sàn ứng suất trước nhịp 13m; Móng cọc, tường barrete