CONG THANH Cement Plant, Cong Thanh, Thanh Hoa Province, Vietnam

CONG THANH Cement Plant, Cong Thanh, Thanh Hoa Province, Vietnam

Dự án: CONG THANH Cement Plant, Cong Thanh, Thanh Hoa Province, Vietnam

   Công việc của SF-BTS: Thiết kế bản vẽ thi công Cement Mill, Coal Mill và băng tải

Quy mô dự án:

  • 10000T clinker / ngày
  • Kết cấu khung BTCT cao 50m
  • Kết cấu thép phức tạp

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: SF-BTS
  • Kết cấu: SF-BTS
  • Cơ điện: 

Tình trạng:

  • Hoàn thành xây dựng

Thời gian thực hiện: Đang lắp thiết bị, 3/2013

 Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Mỹ. Sử dụng BIM (TEKLA). Dao động của móng máy là một vấn đề kỹ thuật được quan tâm.