Chung cư Sơn An, Cty Sơn An, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

Chung cư Sơn An, Cty Sơn An, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

Dự án: Chung cư Sơn An, Cty Sơn An, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

    Công việc: Thẩm tra (Lê Trường Giang)

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 50,000 m2
  • 2 tháp 22 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

 

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2011

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và Châu Âu