Chung cư cao tầng CapitaLand – Hoàng Thành, CT09, Khu Cổ Ngựa, Khu ĐTM Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Chung cư cao tầng CapitaLand – Hoàng Thành, CT09, Khu Cổ Ngựa, Khu ĐTM Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Dự án: Chung cư cao tầng CapitaLand – Hoàng Thành, CT09, Khu Cổ Ngựa, Khu ĐTM Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

   Công việc của SF-BTS: Thẩm tra thiết kế

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 57,000 m2 mỗi tháp (4 tòa tháp)
  • 41 tầng

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: SF-BTS
  • Kết cấu: SF-BTS
  • Cơ điện: SF-BTS

Tình trạng:

  • Đang thi công phần móng

Thời gian thực hiện: 2015

hiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Anh