Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hung, Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hung, Hà Nội

Dự án: Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hung, Hà Nội

    Công việc: Thẩm tra (Nguyễn Hồng Hà, Hồ Hữu Thắng)

Quy mô dự án:

  • 4 tầng, 2 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: Inros Lackner – Germany
  • Kết cấu: Wacker Ingenieure - Germany

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 2010

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam. Hệ kết cấu: Lõi BTCT treo 3 tầng sàn tổ hợp
thép-bê tông, móng cọc khoan nhồi.